Om Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

Nykål Hørte gård

Ansatte

Vi er 17 ansatte og vår visjon er å få folk til å velge norsk mat. Stiftelsen Norsk Mat har to fagavdelinger – Kvalitetsavdelingen og Kommunikasjonsavdelingen.

Kyr på Gangstad

Utvalg & faggrupper

Stiftelsen Norsk Mat har flere faggrupper og utvalg. Disse jobber med problemstillinger innen matproduksjon og videreutvikling av sine respektive fagområder.