Vi gjør det enkelt å velge norsk!

Dette er Stiftelsen Norsk Mat

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som bidrar til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon og ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007.

Stiftelsen Norsk Mat eier merkeordningene Nyt Norge og Spesialitet og bidrar til lovbeskyttelse av norske matskatter gjennom merkeordningen Beskyttede betegnelser. Vi har ansvaret for internkontrollsystemet i landbruket – KSL , godkjenning av gårder til Inn på tunet-ordningen, har ansvaret for generisk informasjon om Ø-merket og har den største portalen for lokalmat- og drikkeprodusenter i Norge.

Informasjon for brukere av våre merker

Nyt Norge

Nyt Norge er det offisielle opprinnelsesmerket for norsk mat og drikke. Merkeordningen skal gjøre det enkelt for forbrukerne å velge norske matprodukter i butikken.

Spesialitet

Har du et produkt i særklasse? Er råvaren, produksjonsprosessen eller historien helt unik. Ønsker du å fremme dette til forbrukeren og skille deg ut i din kategori? Da bør du søke om Spesialitet-merket

Beskyttede betegnelser

Før du kan bli en bruker av «Beskyttede betegnelser» i Norge, må du skrive en søknad i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat.