Stall Jåbekk

Gård informasjon

 • Driftsenhet 42050112 01
 • Orgnr 987921986
 • Kommune Lindesnes (4205)
 • Fylke Agder
 • Telefon 95133602
 • Mobil 95133602
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Trond Jaabæk Telefon 951 33 602 e post: trond@agemo.no

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 28.02.2018

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenester på gården. Målet er å bruke gården som lærings- og mestringsarena. Godkjente Inn på tunet tilbydere tilbyr ulike aktiviteter som gir mestring, meningsfylt arbeid, utvikling og trivsel. På Stall Jåbekk tar vi utgangspunkt i hesten som virkemiddel. Her blir du kjent med daglige gjøremål med hest. Det vil også kunne være andre dyr på gården i perioder. Ved siden av gårdsdriften legger vi opp til varierte turer i nærområdet. Vi ønsker dere hjertelig velkommen