Tana videregående skole

Gård informasjon

 • Driftsenhet 54410395 02
 • Orgnr 974793741
 • Kommune Tana (5441)
 • Fylke Troms og Finnmark
 • Telefon 90403943
 • Mobil 90403943
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Eva Britt Birkenes

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 19.11.2012

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Inn på tunet mearkka?a ahte leat heivehuvvon ja kválitehtasihkkarastojuvvon čálgofálaldagat eanendoallo báikkis. Fálaldagat galget addit háldda?eami, ovdáneami ja moktaga. Fálaldagaid doaimmat leat čatnon dollui, eallimii ja bargui báikkis Eallit, biras ja jahkeáigodagat addet vejola?vuođa hábmet máŋggabealat fáladagaid ie?guđetge lagan joavkkuidde. Oasseváldit besset oasálastit beaivvála? doaimmain ja besset deaividit elliidguin báikkis. Fysála? doaimmat, olgoáibmu, oasálastin ja háldda?eapmi leat guovddá?is.