Monica Svarthe

Gård informasjon

 • Driftsenhet 34140130 01
 • Orgnr 987403799
 • Kommune Nord-Odal (3414)
 • Fylke Innlandet
 • Telefon 95183856
 • Mobil 95183856
 • E-post Send e-post
 • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

 • Barn og unge
 • Helse og omsorg
 • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

monica_svarthe@hotmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 22.07.2019

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Vi er et gift par i 30- årene, med 3 barn i skolealder. Thor Helge jobber i byggebransjen på fulltid, mens Monica som er utdannet allmennlærer og har et årsstudium i bedriftsøkonomi, tar seg av den daglige driften på gården. Mia, Lone og June går på barneskolen. Gården vår ligger i Bekkegrenda i Nord-Odal kommune. Vi har drevet med sau i 14 år og startet opp med ammeku for et par år siden. Vi har også gris, høner og ender til eget bruk og katter og hunder som kjæledyr. I vårt inn på tunet tilbud ønsker vi at brukerne skal oppleve mestring og utvikle selvstendighet, bli trygg på egne evner og akseptere egne begrensninger. Gården skal fungere som en bro mot skolen for de som av ulike grunner har vansker med å fungere optimalt i en vanlig skolehverdag. Elevene skal nå kompetansemål i den gjeldende læreplanen og settes i stand til å fullføre nødvendig og ønsket skolegang på en god måte.