Ekrehaugen gard

Gård informasjon

  • Driftsenhet 46510228 00
  • Orgnr 924985275
  • Kommune Stryn (4651)
  • Fylke Vestland
  • Telefon 99479923
  • Mobil 99479923
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Andre tjenester

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Marianne Roset Epost: marianne_roset@hotmail.com Mob: 99479923

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 11.06.2021

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Ekrehaugen gard ligg ca. 15 min frå Stryn sentrum. Her kan ein vere med på ulike aktivitetar innan dyrestell, vedlikehald av maskiner og utstyr, skogbruk og andre gardsaktivitetar ut i frå årstidene. Vi ynskjer at alle som kjem til garden skal oppleve trivsel, læring og meistring. Aktivitetane vert tilpassa den enkelte sine behov, interesser og ressursar. I tillegg til gardsaktivitetane har vi snekkerbua, der ein kan lage sine eigne prosjekt, samt moglegheit for kanotur og andre naturopplevingar.