Kongtorp Inn På Tunet v. Liv Ragnhild Kongtorp

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30260297 00
  • Orgnr 969098326
  • Kommune Aurskog-Høland (3026)
  • Fylke Viken
  • Telefon 93644103
  • Mobil 93644103
  • E-post Send e-post
  • Webside Åpne webside

Har tilbud i følgende kategorier

  • Helse og omsorg

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

Daglig leder: Liv Ragnhild Kongtorp Mob: 93 24 69 65 e-mail: lrkongtorp@gmail.com

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 13.06.2016

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Dag-aktivitetstilbud for personer med demens i tidlig demensfase/ kognitiv svikt, i relativt god fysisk form, hjemmeboende i Aurskog-Høland kommune.Er i gang med et 1-årig pilotprosjekt med kommunen.(F.o.m. 27.02.19) Arena: En husmannsplass tilknyttet gården. Aktiviteter etter brukernes funskjonsnivå: Aktiviteter som er naturlige på en gård, og varierer etter årstid,vær,brukernes interesser, dagsform og funksjonsnivå. Fysisk aktivitet: Fysisk aktivitet vektlegges, da det er påvist at dette bremser demens-utviklingen.(Iflg.Psykiater Dr. med.Ingunn Ulstein ) Ansatte:Daglig leder er sykepleier.Leier inn kompetent personell etter avtale med kjøper.