EVENMO FRITIDSGÅRD AS

Gård informasjon

  • Driftsenhet 38020295 01
  • Orgnr 817996612
  • Kommune Holmestrand (3802)
  • Fylke Vestfold og Telemark
  • Telefon 90970326
  • Mobil 90970326
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Er du privatperson og ønsker å benytte tilbudet, kontakt

mail: evenmo.fritidsgard@gmail.com tlf: 90970326 Besøksadresse: Ennevein 2 3089 Holmestrand

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 02.05.2018

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

Solberggrenda aktivitetsgård er en avdeling av Evenmo Fritidsgård AS. her driver og skal vi primært drive med hest, men har et variert dyrehold med belgisk kjempe kaniner, høner, geiter et par kuer og ullgriser til kos og glede for alle besøkende. Hundene våre er viktige brikker i våre besøkendes hverdag. Ikke minst er det mange som kan tenke seg noen timer i praktisk arbeid på og utenfor gården sammen med trygge voksne som har mye og lære bort. Våre medarbeidere reiser også ut på forskjellige snekker og vaktmesteroppdrag som noen av våre brukere får mulighet til og delta på. Avlastning: De planlegges Gjennom barnevernstiltak og andre tilbud om avlastning til familier å tilby helge-avlastning for barn og ungdom 1-2 helger per mnd. Vi skiller mellom ungdoms-helg og barne-helg slik at bufetats målgruppedifferensiering ivaretas. På disse helgene brukes gården, verkstedet og ikke minst naturen i nærmiljøet til aktiviteter og miljørettet arbeid. Alternativ skole og opplæringstilbud med gården som pedagogisk ressurs: Tilbudet tilrettelegges den enkeltes behov jamfør fagplan og eksisterende IOP. Tilbudet kan være en til fem dager i uken, og det antall timer skolen/ansvarsgruppen ser behov for i hver enkeltsak. Med gården og verkstedet som utgangspunkt skapes en ny mestringsarena for elever med spesielle behov, og utfordringer. Naturen og nærmiljøet er vår beste samarbeidspartner, og er en sentral læringsarena. Vi regner og leser opp mot det praktiske arbeidet på gården og får sosial trening gjennom samarbeidet med både andre barn/ungdommer og de voksne. Det legges til rette for måloppnåelse i alle fag. Det pedagogiske arbeidet på gården planlegges og gjennomføres av daglig leder med pedagogisk utdanning, og lang erfaring fra psykiatri og Barnevern. Hos oss jobber lærere, barnevernspedagoger og i tillegg til særs egnede personer som er håndplukket for å håndtere de barna som det gjøres avtale for. Tilrettelagt arbeid/arbeidstrening: Med gården som mestringsarena får du som ikke har vært i jobb før, eller ikke lengre mestrer den jobben du har hatt mulighet til og delta i et positivt arbeidsmiljø med trygge og støttende kollegaer. Vi spiser lunsj og har kaffepauser sammen. Ingen oppgaver er for vanskelige når vi jobber sammen, og relasjoner skapes med både dyrene og kollegaene. På den måten oppleves mestring i hverdagen, også når andre deler av livet ikke føles like greit. Gjennom en strukturert arbeidshverdag sammen med de ansatte på gården gjenopprettes selvfølelse og nye mål kan settes. Samarbeid med kriminalomsorgen, psykiatrien og flyktningetjenesten: I tillegg til gårdsarbeidet kan vi tilby dagtilbud med mulighet for og delta i arbeid i verkstedet, og ute på oppdrag. For deg som skal ut og være i arbeidsrettet aktivitet, eller trenger et tilrettelagt dagtilbud hvor miljøarbeidere har forståelse for din situasjon og kan legge til rette for mestring gjennom deltakelse i denne typen oppdrag optimal. De forskjellige oppdragene kan være snekring, snømåking, maling og andre typiske vaktmesteroppdrag. Uansett hvilket funksjonsnivå du har, og hvilke behov for tilrettelegging er hovedfokus hos våre miljøterapeuter samhold og mestring. Felles måltider, og kaffepauser er en viktig arena for gode samtaler og trivsel. Hos oss er alle likeverdige, og din individuelle plan med mål for oppholdet lages sammen med deg og din kontaktperson i kommunen, eller oppfølgingstjenesten/kriminalomsorgen. Terapiridning/tilrettelagt ridning for funksjonshemmede: bestilles på forespørsel, og det jobbes med og få i gang et permanent tilbud med fast intervall.