BJØRN UHLEN

Gård informasjon

  • Driftsenhet 30430405 00
  • Orgnr 974278413
  • Kommune Ål (3043)
  • Fylke Viken
  • Telefon 48107724
  • Mobil 48107724
  • E-post Send e-post

Har tilbud i følgende kategorier

  • Barn og unge
  • Helse og omsorg
  • Arbeidstrening og rehabilitering

Status Stiftelsen Norsk Mat

Godkjent fra 07.06.2013

Tilbyder har hatt revisjon på sitt tilbud og tilfredsstiller de krav som settes til Inn på tunet

På Uhlen gård har vi meningsfylte aktiviteter uten arbeidspress, men med mestringsopplevelse og læring gjennom praktiske og sansefylte opplevelser. Været og årstidene bestemmer hvilke aktiviteter som foregår. - Kontakt med dyr som igjen gir økt selvtillit og livskvalitet. - Fysisk aktivitet. - Deltagelse i gårdens drift og gjøremål. - Trivsel og glede. - Naturopplevelser. - Sosialt fellesskap. - Tilbud til ulike brukergrupper.